Организационни събития


23.10.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ТЯХНО РЕШЕНИЕ, СЪГЛАСНО КОЕТО НА АДВОКАТИ, КОИТО НЕ СА ИЗПЪЛНИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИТЕ ЗА 2020 Г., ДА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ СТИКЕРИ ЗА 2021 Г.

23.10.2020 г. Съобщение стр. 2


23.10.2020 г. Съобщение стр. 1