Организационни събития


27.10.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПИСМО ОТ ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ВАРНА ОТНОСНО ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.

27.10.2020 г. Писмо от ВОС