Организационни събития


03.11.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ В СТРАНАТА.

03.11.2020 г. Декларация Стара Загора


03.11.2020 г. Декларация Смолян


03.11.2020 г. Декларация Пловдив


03.11.2020 г. Декларация Бургас