Организационни събития


09.11.2020 г. ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, НАСРОЧЕН ЗА 14, 15 И 28 НОЕМВРИ 2020 Г., СЕ ОТЛАГА С ОГЛЕД ТЕЖКАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА - CDVID-19 (РЕШЕНИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТ 6 НОЕМВРИ 2020 Г.). ПРИ НАСРОЧВАНЕТО НА НОВИТЕ ДАТИ ЗА ИЗПИТА, ТЕ СВОЕВРЕМЕННО ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ. ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ