Организационни събития


30.11.2020 г. ОТСРОЧВАНЕ НА ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД ВАРНА

Уважаеми колеги,

 

Уведомяваме Ви, че считано от 01.12.2020 г. до 04.12.2020 г. включително всички насрочени дела в Районен съд Варна се отсрочват с изключение на бързите производства и дела по чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

 

Председател на Адвокатски съвет