Организационни събития


01.12.2020 г. Уважаеми колеги, В днешно редовно заседание на АС бе приет доклад на комисията извършила проверка относно СМР на почивната база на колегията в с. Аспарухово, с която можете подробно да се запознаете.

01.12.2020 г. Техническа експертиза


01.12.2020 г. Доклад на комисията