Организационни събития


03.12.2020 г. РЕШЕНИЯ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ЖАЛБИ СРЕЩУ РЕШЕНИЯ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

03.12.2020 г. Решение по становище на КС към ВАК


03.12.2020 г. Решение по жалби срещу решения на АС от 21.05.2020 г.


03.12.2020 г. Решение по жалба срещу решения на АС от 09.07.2020 г.


03.12.2020 г. Решение по жалба срещу решение от 21.05.2020 г. II


03.12.2020 г. Решение по жалба срещу решение от 06.08.2020 г.


03.12.2020 г. Решение по жалба срещу решение на АС от 06.10.2020 Г.