Организационни събития


08.12.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Днес за последен път в рамките на този мандат се обръщам към Вас в качеството ми на председател на Адвокатския съвет. Благодаря на всички, които ми гласуваха доверие и които подкрепяха работата на Адвокатския съвет!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Днес за последен път в рамките на този мандат се обръщам към Вас в качеството ми на председател на Адвокатския съвет.

Благодаря на всички, които ми гласуваха доверие и които подкрепяха работата на Адвокатския съвет!

Благодаря и на тези, които непрестанно критикуваха лично мен и работата на съвета, обжалваха решенията ни и възпрепятстваха работата ни, тъй като това ме накара да бъда още по – прецизна, последователна и непоколебима в управленската си работа.

С обжалване на някои решения пред Висш адвокатски съвет се легитимира изцяло независимостта в работата на Адвокатския съвет и неговата оперативна самостоятелност при вземане на решения във връзка с управлението, поддържането и стопанисването на имуществото на колегията.

Още в предизборната ми кампания бях заявила пред Общото събрание целите в управлението ми. Прозрачност в работата на съвета, информираност на членовете на колегията, подобряване на правилата и работата относно правната помощ.

След положените неуморни усилия от страна на някои членове на колегията лично аз и целия състав на Адвокатския съвет, продължило година след избора ни на 07.02.2020 година ние встъпихме в мандата си.

С помощта на служителите – Лина Йорданова, Жана Ковачева, Авидан Османова, Гълъбина Христова, Йорданка Петкова, бившата дългогодишна служителка на Адвокатската колегия – Иванка Иванова, секретаря на АС – Ренета Стойчева и колегата Александър Атанасов успяхме да направим офиса на АК – Варна едно по – подредено, приветливо, достъпно за всички колеги адвокати място. Създаде се спокойна и ведра работна обстановка, каквато определено липсваше през последните години.

Въпреки обявеното Извънредно положение и наложените епидемични мерки работата в АК и дейността на Адвокатския съвет продължи да функционира нормално. Редовно членовете на колегията бяха информирани за дейността на съвета, както на сайта на колегията така и на фейсбук страницата ни.

Благодаря на всички членове на Адвокатския съвет за съвместната ни работа и оперативността.

Благодаря на всички служители на Адвокатския съвет, които работиха съвестно и лоялно, заедно  с мен.

Желая на всички здраве, късмет и удовлетворение!

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА

 

КАЛИНА МИЛОСЛАВОВА