Организационни събития


10.12.2020 г. ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

Адвокатски съвет, съгласно чл. 93, ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква извънредно Общо събрание на колегията на 08.01.2021 год. от 08.00 ч. в зала „Европа“ на Фестивален и конгресен център – Варна при следния дневен ред:

1. Избор на Председател на Адвокатски съвет към Варненска адвокатска колегия.

Поканват се всички адвокати да вземат участие в събранието.

При липса на кворум на 08.01.2021 год. в 08.00 ч., на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата, събранието се отлага за един час по - късно и се провежда независимо от присъстващите членове.

 

Адвокатски съвет