Организационни събития


18.12.2020 г. ИЗБОРИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС - СРОК И НАЧИН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА И ПЪЛНОМОЩНО.

18.12.2020 г. Пълномощно


18.12.2020 г. Протокол № 2 ИК


18.12.2020 г. Декларация