Организационни събития


21.12.2020 г. Протокол № 3/21.12.2020г. на ИК.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА,

НАСРОЧЕН ЗА  08  януари 2021 год.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС НА ВАК могат да се правят от член на ВАК писмено до Избирателната комисия до 12,00 часа на 24.12.2020г. :

1.чрез деловодството, както следва: в работните дни: от 9 до 17ч, а в празничните 24.12.2020г.– от 10,30ч до 12,00ч. Предложенията в деловодството се представят в оригинал, подписани от предложителя – член на АК-Варна. Не се приемат копия, включително и заверени за вярност.

2. предложения по поща се приемат единствено, ако постъпят в посочения срок в деловодството. Не се приемат копия.

3. по електронен път се приемат предложения, изпратени и получени в срок до 12ч на 24.12.2020г, подписани с КЕП.

Към предложенията се прилага декларация-съгласие от съответния кандидат в оригинал. За удобство – има образец в сайта на ВАК.

 

 

УЧАСТИЕ В ИЗБОРА ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК – за удобство има изготвен образец на пълномощно в сайта на ВАК.

 

21.12.2020 г. Протокол № 3/21.12.2020г.