Организационни събития


05.01.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

ПРЕДВИД УСТАНОВЕНИЯ РЕЖИМ НА ИЗВЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА В РБ СЪГЛАСНО ЗМДВИП И ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО С РЕШЕНИЕ № 281 ОТ 05.01.2021 Г. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА ОТСРОЧВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕГИЯТА ЗА 20.02.2021 Г. ОТ 08.00 Ч. В "ЗАЛА 1" НА ФК.

 

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ