Организационни събития


07.01.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ РЕШЕНИЕ № 3152 ОТ 11.12.2020 Г. НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ.

07.01.2021 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ