Организационни събития


05.02.2021 г. Обявление от НБПП за допълнителен конкурс за избор на адвокати за областите Варна, Велико Търново и Стара Загора до запълване на първоначално определения със Заповед №75/27.11.2020г. на Председателя на НБПП брой от по 20 адвоката за съответната област.

https://mjs.bg/home/index/c6e53756-3d7e-4572-94aa-f4306730429a