Организационни събития


07.02.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, от встъпването на настоящия Адвокатски съвет измина точно една година. През този период от време успяхме да изпълним това което обещахме, информирайки Ви ежедневно както за работата на съвета, така и за важните въпроси, които касаят адвокатурата. Поставихме началото на по-добра организация на служебните защити и прозрачност при разпределянето на особените представителствата. Занапред и до края на мандата ще продължим да работим в интерес на адвокатурата! Секретар на АС - Варна