Организационни събития


10.02.2021 г. Уважаеми колеги, В раздел "Протоколи" на сайта е публикувана информация относно разпределените служебни защити и особени представителства през изминалата 2020 г.