Организационни събития


30.03.2021 г. ПУБЛИКАЦИЯ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК НА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА 24 И 25 АПРИЛ 2021 Г.

30.03.2021 г. Публикация pdf