Организационни събития


31.03.2021 г. Уважаеми колеги, На извънредно заседание на Адвокатски съвет проведено на 31.03.2021 г. се взеха решения, с които провеждането на извънредното общо събрание на колегията се отлага за 15 и 16 май 2021 г. Насроченото извънредно събрание на колегията за 03 и 04 април 2021 г. няма да се проведе. Адвокатски съвет