АКТУАЛНО


28.02.2024 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ М. МАРТ 2024г. -гр. ВАРНА прочети повече

28.02.2024 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ М. МАРТ 2024г. -гр. ДЕВНЯ прочети повече

28.02.2024 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ М. МАРТ 2024г. -гр. ПРОВАДИЯ прочети повече

28.02.2024 г. Детски летен лагер „Бригантина“ к.к. Албена - за деца на членове на ВАК Съобщение за ДЕТСКИ ЛЕТЕН ЛАГЕР „Бригантина“ к.к. Албена Пакетни цени : • 540 лв – легло в тройна/четворна стая за дете от 7 до 14 години • 612 лв – легло в тройна/ четворна стая за дете от 14 до 18 години • 738 лв – легло в двойна стая на възрастен (над 18 години) • 270 лв – дете до 2 години Горепосочените цени са на човек, за 9 нощувки (от 5 до 13.08.2024г) с включено хранене на шведска маса (закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря). Резервации се приемат след постъпило авансово плащане на 50% от сумата до 31.03.2024г и остатъка от сумата до 10.07.2024г по сметката на АК – ВАРНА: IBAN – BG28STSA93000005872063 BIC – STSABGSF Основание на плащане: Имена, възраст и тип легло (в двойна или тройна/четворна стая) Моля, да ни изпращате сканирано платежно нареждане на e-mail: office@varnalaw.org , относно/тема : ДЕТСКИ ЛАГЕР прочети повече

26.02.2024 г. СКРЪБНА ВЕСТ прочети повече

виж всички »

Организационни събития


25.04.2021 г. ПРОТОКОЛ № 5 НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА НАСРОЧЕНО ЗА 24-25.04.2021 г.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

НАСРОЧЕНО ЗА 24-25.04.2021 г.

 

ПРОТОКОЛ № 5/25.04.2021 г.

 

            Днес25.04.2021 г., в 17:27 ч., в офиса на АК-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет.3, се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на осн. чл. 101 от ЗА, на АК-Варна в състав: 

 

Председател:  Искрен Тодоров Игнатов

Членове: Деляна Валериева Христова

               Иванина Атанасова Влахова – Вълкова

Комисията има изискуемия кворум за провеждане на заседанието и за приемане на валидни решения. Комисията състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Варненска адвокатска колегия.

Изборът започна в 16:40 часа на 24.04.2021 г. и приключи в 14:05 часа на 25.04.2021 г.

При отваряне на избирателните кутии присъстваха: двамата членове на адвокатската колегия, неангажирани в изборния процес и избрани предварително от общото събрание Ивелин Петров Ганчев и Денислав Емилов Денев, както член на АК-Варна Светлозар Анастасов Николов.

I. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

-              {C}{C}Брой на избирателните бюра: 2

-              {C}{C}Брой на избирателните бюра предали протоколи: 2

-              {C}{C}Брой адвокати според избирателния списък, имащи право на глас: 819

-              {C}{C}Брой гласували адвокати според подписите в списъка: 194

-              {C}{C}Брой на намерените пликове в избирателните кутии: 194

-              {C}{C}Брой бюлетини без плик: 0

-              {C}{C}Брой на адвокатите гласували чрез пълномощник: 64

-              {C}{C}Брой на пълномощните : 64

 

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТИ:

Резултати от избора за делегати на Варненска адвокатска колегия :

а)         Брой гласували според подписите в списъка: 194

б)         Брой на намерените пликове: 194

в)         Брой на намерените празни пликове: 0

г)          Брой на недействителните бюлетини : 18

д)         Брой на действителните бюлетини: 176

            Разпределение на действителните гласове по кандидати:

 

1 Албена  Василева Ангелова                                                  15 гласа „за"

2 Александър Ангелов Атанасов                                 56 гласа „за"

3 Антон Жожев Тодоров                                           57 гласа „за"

4 Асен Петев Христанов                                             64 гласа „за"

5 Асен Христов Димов                                                          51 гласа „за"

6 Благовеста Стоянова Ганчева                                               66 гласа „за"

7 Борислав Георгиев Желязков                                  55 гласа „за"

8 Ваня Добрева Вълкова                                             60 гласа „за"

9 Венцислав Антонов Савов                                       32 гласа „за"

10 Веселин Колев Тодоров                                         32 гласа „за"

11 Веселина Стоянова Тупареева                                66 гласа „за"

12 Генади Маринов Дишев                                        29 гласа „за"

13 Георги Аврамов Аврамов                                       54 гласа „за"

14 Георги Василев Геров                                            54 гласа „за"

15 Георги Христов Георгиев                                      5 гласа „за"

16 Герасим Николаев Ковачев                                    50 гласа „за"

17 Гергана Колева Тасева                                            18 гласа „за"

18 Гергана Костова Върбанова                                               77 гласа „за"

19 Герман Христов Германов                                     50 гласа „за"

20 Гинка Стоянова Желязкова                                               29 гласа „за"

21 Даниела Запрянова Ванчева                                               49 гласа „за"

22 Десислава Миленова Петкова                                 6 гласа „за"

23 Диана Гочева Белчева – Митева                             34 гласа „за"

24 Димитър Андонов Чавеев                                      71 гласа „за"

25 Димитър Димов Петров                                        90 гласа „за"

26 Димитър Стоянов Димитров                                 16 гласа „за"

27 Дончо Стоянов Стоянов                                       29 гласа „за"

28 Драгомир Георгиев Димов                                    54 гласа „за"

29 Елена Тодорова Попова                                        36 гласа „за"

30 Ели Иванова Желязкова                                        32 гласа „за"

31 Жеко Маринов Георгиев                                       52 гласа „за"

32 Желез Петков Железов                                         14 гласа „за"

33 Живко Петков Калев                                             54 гласа „за"

34 Звезделина Михайлова Стоянова                           23 гласа „за"

35 Златимир Бориславов Жечев                                 68 гласа „за"

36 Ивалина Димитрова Димитрова                            27 гласа „за"

37 Иван Василев Карабоев                                          37 гласа „за"

38 Иван Димитров Ралчев                                           83 гласа „за"

39 Ивелин Василев Димитров                                     29 гласа „за"

40 Ивелина Владимирова Иванова – Парушева          28 гласа „за"

41 Ирена Петрова Антонова                                      10 гласа „за"

42 Красимира Анастасова Костадинова                      44 гласа „за"

43 Красимира Йорданова Атанасова                          20 гласа „за"

44 Кремена Асенова Маринова                                              51 гласа „за"

45 Любен Иванов Варнев                                           55 гласа „за"

46 Людмила Иванова Русева                                       45 гласа „за"

47 Мадлен Врамшабух Славова                                              90 гласа „за"

48 Мариета Динкова Цветкова                                               20 гласа „за"

49 Мария Николова Димитрова                                 49 гласа „за"

50 Мария Тодорова Тодорова                                    50 гласа „за"

51 Милен Борислав Ралчев                                         67 гласа „за"

52 Милена Николова Николова                                 13 гласа „за"

53 Митко Няголов Гроздев                                        74 гласа „за"

54 Надка Тодорова Игнатова                                      68 гласа „за"

55 Наско Николов Станев                                          83 гласа „за"

56 Невена Николова Христова                                               14 гласа „за"

57 Николай Бранимиров Балачев                               28 гласа „за"

58 Николета Анатолиева Стоянова-Йовчева               10 гласа „за"

59 Орлин Иванов Симеонов                                      31 гласа „за"

60 Пенка Стоева Бакалова                                          18 гласа „за"

61 Петър Борисов Недков                                          29 гласа „за"

62 Петя Вескова Манолова                                         48 гласа „за"

63 Ренета Колева Стойчева                                         78 гласа „за"   

64 Росен Танев Димитров                                          44 гласа „за"

65 Росица Рафаелова Гочева                                      3 гласа „за"

66 Светлозар Анастасов Николов                               26 гласа „за"

67 Станислава Петкова Стоева                                    47 гласа „за"

68 Стефка Петкова Кючукова                                    9 гласа „за"

69 Стоян Златинов Стоянов                                       42 гласа „за"

70 Тихомир Веселинов Горанов                                 54 гласа „за"

71 Тодор Петров Касабов                                          65 гласа „за"

72 Христина Димитрова Димитрова                          53 гласа „за"

73 Христина Траянова Фердинандова                        22 гласа „за"

74 Юлия Михайлова Иванова – Кръстева                  15 гласа „за"

75 Юлиян Георгиев Георгиев                                     71 гласа „за"

76 Янчо Русев Георгиев                                              30 гласа „за"

 

 

 

 

                               Настоящият Протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

 

 

                                                                       Председател на ИК      п

                                                                       Членове на ИК:      1.    п

 

                                                                                                    2.    п

25.04.2021 г. Протокол № 5 ИК делегати