Организационни събития


26.04.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" В ЗАКРИТАТА СЕКЦИЯ НА САЙТА Е ПУБЛИКУВАН ДОКЛАДЪТ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ ЗА 2020 Г.