Организационни събития


12.05.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На 15 и 16 май 2021 г. ще се проведе извънредно Общо събрание на Варненска адвокатска колегия за избор на Председател на Адвокатския съвет.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 15 и 16 май 2021 г. ще се проведе извънредно Общо събрание на Варненска адвокатска колегия за избор на Председател на Адвокатския съвет.

На 15 май 2021 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. в зала „Пресцентър“ на Фестивален и конгресен център - Варна и на 16 май 2021 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч. в офиса на Адвокатска колегия - Варна на ул. „Батак“ № 7, ет. 3.

С оглед спазването на противоепидемичните мерки и по общото съгласие на всички кандидати за Председател на Варненска адвокатска колегия,  на събранието няма да има представяне на кандидатите и изказвания, а след откриването му ще се пристъпи към избор чрез тайно гласуване.

Всеки колега, който желае може да се запознае с платформите на кандидатите за Председател на Адвокатския съвет на сайта на Адвокатска колегия - Варна.

 

В избора за Председател на Адвокатския съвет на Варненска адвокатска колегия участват адвокатите - членове на Адвокатска колегия -Варна,  платили целия размер на членския си внос до м. Февруари 2021г. и  вноската, платима към Висшия адвокатски съвет до м. Април 2021г.  включително (месецът, предхождащ избора), т. като с решение № 325 от 05.03.2021 г. Адвокатският съвет е освободил от заплащане на членски внос адвокатите от Варненска адвокатска колегия.