Организационни събития


26.05.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА 27.06.2021 Г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА 27.06.2021 Г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 27 юни 2021 г. ще се проведе извънредно общо събрание на Варненска адвокатска колегия от 08.00 ч. в Зала 1 на Фестивален и конгресен център - Варна при дневен ред: приемане на бюджет на Адвокатския съвет при Варненска адвокатска колегия за 2021 г.

 

Поканват се всички да вземат участие в събранието. При липса на коврум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието се отлага с един час по – късно и се провежда независимо от присъстващите членове.