Организационни събития


04.06.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР Тема: „Електронни документи: материално-правен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път съобразно измененията на ГПК от 29.12.2020 г.“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР

 

Тема:

„Електронни документи: материално-правен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път съобразно измененията на ГПК от 29.12.2020 г.“

 

Лектори: проф. д-р Георги Димитров и д-р Гергана Върбанова.

 

дата на провеждане: 19.06.2021 г.

 

място на провеждане:

зала „Пресцентър“, Фестивален и конгресен център - Варна

 

9:30 ч. - 11:00 ч.

– правна уредба на електронни документи;

– видове електронни документи;

– субекти на електронни изявления;

– релевантни факти във връзка с електронните изявления;

 

11:00 ч. - 11:30 ч. кафе пауза

 

11:30 ч. – 13:00 ч.

– електронен подпис и видове електронни подписи;

– квалифицирана електронна препоръчана поща;

 

13:00 ч. - 14:00 ч.

почивка

 

14:00 ч. - 15:30 ч.

– представяне и оспорването на електронни документи в съдебните производства;

– доказателствената тежест и особености при разпределянето й при оспорване на електронен документ;

– обезпечаването на електронни доказателства в гражданския процес;

– възможностите за упражняване на процесуални права по електронен път;

– особености на производството по връчването на адвокат по електронен път;

 

– производства по Глава единадесета "а" ГПК - Процесуални действия и актове в електронна форма.

 

Можете да заявите участие на електронната поща на колегията office@varnalaw.org.