Организационни събития


22.06.2021 г. ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ НА 27.06.2021 Г.

22.06.2021 г. ПЪЛНОМОЩНО