Организационни събития


24.06.2021 г. В Националното бюро за правна помощ се разглеждат годишно средно по 28 000 случая.

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2435869?fbclid=IwAR2v-_0LgKXXYsj02yIqFfYQR03K314YmVkCAJU1jRQM_SlOfMDB49UsFFU