Организационни събития


24.06.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР

 

 

Уважаеми колеги,

 

ЦОА „Кръстю Цончев“ и Адвокатски съвет Варна организират семинар

 

на тема: "Актуални промени в ГПК - Заповедно производство, електронно правосъдие" с

лектор: съдия Красимир Машев (Софийски апелативен съд)

 

дата на провеждане: 17.07.2021 г.

 

място на провеждане:

зала „Пресцентър“, Фестивален и конгресен център - Варна

 

от 9:00 ч. до 15:00 ч.

 

 

Можете да заявите участие на електронната поща на колегията office@varnalaw.org.