Организационни събития


29.09.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕДЕНА СРЕЩА НА 28.09.2021 Г. МЕЖДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД ВАРНА – СЪДИЯ МАГДАЛЕНА ДАВИДОВА-ЯНЕВА, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АС ВАРНА – АДВ. ДИМИТЪР ЧАВЕЕВ, СЕКРЕТАРЯ НА АС ВАРНА – АДВ. РЕНЕТА СТОЙЧЕВА И АДВ. МАДЛЕН СЛАВОВА - ЧЛЕН НА АС ВАРНА.