Организационни събития


01.10.2021 г. Уважаеми колеги, на 16 октомври 2021 г. във Фестивален и конгресен център гр. Варна, зала „Пресцентър“ ще се проведе обучение на тема „ПРАВА НА ДЕТЕТО. УЧАСТИЕ НА ДЕЦА В НАКАЗАТЕЛНИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ“. Желаещите да участват следва да се запишат на и-мейл office@varnalaw.org. С оглед спазването на противоепидемичните мерки местата са ограничени до 30 човека.

ПРОГРАМА

 

09.00 – 09.15

Регистрация на участниците

 

09.15 – 10.30

Международни стандарти за правата на децата и препоръки на различни международни институции към България във връзка със спазването на правата на децата

 

10.30 – 11.00

Права и процесуално положение на деца, пострадали и свидетели на насилие. Права на децата жертви и/или свидетели на престъпления. Специализирани съдебни състави за разглеждане на дела с непълнолетни. Разпит на деца. Сини стаи. Сигнализиране и проверка на сигнали за деца, пострадали от насилие. Координационен механизъм за работа с деца, преживели насилие и в риск от насилие. Индивидуална оценка на деца, претърпели насилие.

 

11.00 – 11.15

Кафе-пауза

11.15 – 12.30

Участие на деца в гражданските процедури. Видове граждански дела с участието на деца. Най-добрият интерес на детето и правото да бъде изслушано. Същност и значение на социалния доклад в съдебното производство и системата на закрила на децата. Конкуренция между възпитателни мерки по ЗБППМН и мерки за закрила по ЗЗДет.

 

12.30 – 13.00

Обяд

 

13.00 – 15.00

Ролята на адвоката за защита правата на детето. Необходимостта от реформа. Дискусия. Въпроси.

 

 

Лектор: адв. Владислава Дойчинова, член на ПАК