Организационни събития


08.10.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДОПЪЛВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОСИЕТА

Уважаеми колеги,

 

Адвокатски съвет Варна, на основание Решение № 498 по Протокол № 48/02.09.2021г. приканва всички адвокати, които са били вписани в други адвокатски колегии, да представят доказателства за това, за да се попълнят досиетата им.

Адвокатски съвет