Организационни събития


03.12.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР НА 08.01.2022 Г.

Уважаеми колеги,

 

Започваме новата година с организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“ и Адвокатски съвет Варна семинар

на тема „Последните промени в Закона за административните нарушения и наказания" с

лектор съдия Деница Митрова от АССГ.

Дата на провеждане: 08.01.2022 г. от 09.30 ч. до 14.30 ч.

Място на провеждане: зала „Пресцентър“, Фестивален и конгресен център - Варна

Можете да заявите участие на електронната поща на колегията office@varnalaw.org.

Адвокатски съвет Варна