Организационни събития


24.01.2022 г. РЕШЕНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ВАК

Уважаеми колеги,

Във връзка с епидемичната обстановка в страната на свое заседание на 21.01.2022 г. Адвокатски съвет взе решение в залата, където ще се проведе Общото събрание да се допускат адвокати и лица, които имат сертификат за поставена ваксина, за наличие на антитела или за преболедуване от COVID - 19 , или представят отрицателен резултат от бърз антигенен тест (до 48 часа преди провеждане на събранието) или от PCR – тест (до 72 часа преди провеждане на събранието).

Адвокатски съвет ще възстанови изразходваните средства на колегите направени само за бърз антигенен тест, срещу представен финансов документ в счетоводството на колегията.

Адвокатски съвет