Организационни събития


27.01.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ДОКЛАДЪТ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА ЗА 2021 Г.