Организационни събития


04.05.2022 г. СЕМИНАР НА ТЕМА "НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ДОГОВОРИ (ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ; ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ УСЛУГИ, НА ЕЛЕКТРО- И ТОПЛОЕНЕРГИЯ; В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ)"

Уважаеми колеги,

ЦОА "Кръстю Цончев" и АК Варна организират съвместен семинар, който ще се състои на 13.05.2022 г. (петък) от 14:00 ч. до 17:00 ч. и на 14.05.2022 г. (събота) от 09:30 ч. 13:00 ч. в гр. Варна, ФКЦ, зала "Пресцентър" на тема: "Неравноправни клаузи в потребителските договори (договор за потребителски кредит; за предоставяне на мобилни услуги, на електро- и топлоенергия; в застрахователните договори)" с лектор: съдия Красимир Машев.

Можете да заявите участие на имейл: office@varnalaw.org.

Адвокатски съвет Варна