Организационни събития


01.05.2022 г. ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ УКРАЙНА В РЕГИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА

ОТ ДАТА: 01.05.2022 Г. ДО ДАТА: 31.05.2022 Г.    
РКЦ - ул. Пирот 8 а    
       
       
ГРАФИК АДВОКАТ МОБ.ТЕЛЕФОН
  03.05.2022г. - 09.30 - 13.30 ч. Бойка Станчева 887399298
  03.05.2022г. - 13.30 - 16.30 ч. Николай Пеев 898608109
       
       
ГРАФИК АДВОКАТ МОБ.ТЕЛЕФОН
  05.05.2022г. - 09.30 - 13.30 ч. Десислава Георгиева 888512664
  05.05.2022г. - 13.30 - 16.30 ч. Пламен Димитров 898457354
       
       
ГРАФИК АДВОКАТ МОБ.ТЕЛЕФОН
  10.05.2022г. - 09.30 - 13.30 ч. Ивайло Иванов 888408200
  10.05.2022г. - 13.30 - 16.30 ч. Николай Николов 888234995
       
       
ГРАФИК АДВОКАТ МОБ.ТЕЛЕФОН
  12.05.2022г. - 09.30 - 13.30 ч. Елена Касабова 889850387
  12.05.2022г. - 13.30 - 16.30 ч. Лидия Леонидова 899323375
       
       
ГРАФИК АДВОКАТ МОБ.ТЕЛЕФОН
  17.05.2022г. - 09.30 - 13.30 ч. Десислава Аргирова 876699260
  17.05.2022г. - 13.30 - 16.30 ч. Сийка Петрова-Христова 888408821
       
       
ГРАФИК АДВОКАТ МОБ.ТЕЛЕФОН
  19.05.2022г. - 09.30 - 13.30 ч. Надка Игнатова 898728156
  19.05.2022г. - 13.30 - 16.30 ч. Мария Абрашева-Петрова 899177042
       
       
ГРАФИК АДВОКАТ МОБ.ТЕЛЕФОН
  26.05.2022г. - 09.30 - 13.30 ч. Нели Филкова 877730522
  26.05.2022г. - 13.30 - 16.30 ч. Милена Николова 899445884
       
       
ГРАФИК АДВОКАТ МОБ.ТЕЛЕФОН
  31.05.2022г. - 09.30 - 13.30 ч. Тодор Игнатов 898728139
  31.05.2022г. - 13.30 - 16.30 ч. Деляна Христова 887409499