Организационни събития


05.05.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЕМИНАРИ В ЦОА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2022 Г.

04.05.2022 г. Списък на предстоящите семинари