Организационни събития


17.05.2022 г. МЕЖДУНАРОДЕН СТАЖ ЗА МЛАДИ АДВОКАТИ "STAGE INTERNATIONAL"

Парижката адвокатска колегия е уведомила Висш адвокатски съвет, че организира Международен стаж за млади адвокати „Stage International“, в който са поканени да участват и български адвокати, отговарящи на условията, поставени от Парижката адвокатска колегия: да са на възраст до 40 години към датата на започване на стажа, да имат сключена застраховка „Професионална отговорност на адвокати“ и да са с много добро ниво на владеене на френски език.

Стажът „Stage International“ ще се проведе от 3 октомври до 25 ноември 2022 г. (8 седмици) с обучение в Адвокатското училище в Париж и ще включва деонтологичните правила и проблеми на правосъдната система.

През м. ноември 2022 г. участниците в стажа ще могат да придобият и практически знания в адвокатски кантори в Париж.

Парижката адвокатска колегия поема изцяло разноските по обучението, но стажантите трябва сами да поемат разноските за пътуването си до Франция и обратно, както и по пребиваването си там.

Във връзка с определяне на участниците в стажа, ще се проведе изпит по френски език на 13.06.2022 г. от 9:30 ч., в сградата на Висшия адвокатски съвет — гр. София, ул. „Цар Калоян” №1А.

Желаещите да участват в изпита, следва да изпратят до ВАдвС (чрез съответната адвокатска колегия) молба с трите си имена и висшето учебно заведение, в което са завършили, автобиография на френски език, мотивационно писмо на френски език, актуална снимка, копие от паспорта и удостоверение от съответната колегия, че в момента практикуват професията.

Желателно е да получим и документ за владеене на френски език.

Документите за изпита по френски език трябва да бъдат получени във Висшия адвокатски съвет не по-късно от 09.06.2022 г., изпратени задължително чрез съответната адвокатска колегия.

17.05.2022 г. Писмо от Висш адвокатски съвет относно стаж за млади адвокати