Организационни събития


19.08.2022 г. СЕМИНАР 17.09.2022 Г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

         На 17.9.2022 г. (събота) от 09:30 ч. до 16:00 ч. в гр. Варна, ФКЦ, зала “Пресцентър” ще се състои съвместен семинар на ЦОА и АК- Варна, на тема: „Законът за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) като вътрешноправно средство за защита на права от Конвенцията за правата на човека и основните свободи и от правото на Европейския съюз“ с лектори: адв. Михаил Екимджиев  и адв. Катина Бончева.

Желаещите да посетят семинара следва да заявят на електронен адрес на колегията office@varnalaw.org в срок до 13. 09. 2022 г.