Организационни събития


02.09.2022 г. ПИСМО ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕТО НА АДВОКАТСКИТЕ КАРТИ

02.09.2022 г. Писмо от Висш адвокатски съвет