Организационни събития


28.09.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 17 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. СЕМИНАР. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ