Организационни събития


03.10.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН АУДИОЗАПИС ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 01 ОКТОМВРИ 2022 Г. СЕМИНАР. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ