Организационни събития


02.11.2022 г. ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

Уважаеми колеги,

Фондация ”SOS-семейства в риск“ отправя покана към 35 адвоката вписани във Варненска адвокатска колегия с интерес и/или опит в защита на пострадали от домашно насилие за участие в обучителен семинар по проект „Повишаване ефективността при прилагане на ЗЗДН, чрез обучение на лица, извършващи защита и програми за пострадали и извършители на домашно насилие“.

Семинарът ще се проведе на 11.11.2022 г. в гр. Варна, х-л „Аква“, зала „Перла“.

Желаещите могат да заявят участие до 07.11.2022 г. на електронната поща на колегията – office@varnalaw.org. Участниците ще бъдат определени по реда на постъпилите заявления.

Адвокатски съвет - Варна

02.11.2022 г. Писмо- покана