Организационни събития


21.11.2022 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН УЕБИНАР В ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗУУМ (ZOOM), КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.11.2022 Г.

Достъпно правосъдие
Правата на хората с увреждания, жертви на престъпления и насилие
По проект на ЕК „Гласове за правосъдие” (878604-InfoComPWDs)
Фондация „Валидити” Будапеща
Сдружение „Шанс и подкрепа”
Дата: 22.11.2022 г.
Форма на провеждане: Уебинар в онлайн приложението Зуум (Zoom)
Линк за участие:
При влизане в уебинара през посочения линк се изисква първо форма за регистрация.
Проектът „Гласове за правосъдие” се фокусира върху правата и опита на хора с увреждания, станали жертви на престъпление, и техния достъп до правосъдие. Това е проект, съфинансиран от ЕС, изпълняван в 7 държави, с провеждане на изследвания на национално ниво, идентифициране на обещаващи практики, създаване на практически полезни инструменти за професионалисти и жертви в системата на наказателното правосъдие, както и подкрепящ международните стандарти в защита правата на хората с увреждания, които са жертви на престъпление. Проектът обръща внимание по-специално на задълженията, определени в Директивата на ЕС за правата на жертвите на престъпление (Victims’ Rights Directive 2012/29/EU) и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
ПРОГРАМА
9.30-10.10 Представяне на изследването. Конвенцията за правата на хората с увреждания и достъпа до правосъдие – адв. Анета Генова, ръководител на проекта
10.10-10.40 Комуникацията като бариера и ключ към достъпа до правосъдие – Венера Симеонова, психолог
10.40-11.40 Преодоляването на бариерите пред достъпа до правосъдие за хора с увреждания в Англия чрез въвеждане на фигурата на комуникационния посредник (intermediary) – Paula Backen, intermediary, Англия
11.40-12.00 Основни находки и препоръки на изследването за гарантиране достъпа до правосъдие на хора с увреждания – адв. Мария Кръстева, изследовател по проекта
12.00-12.20 Въпроси и дискусия
12.20-12.30 Следващи стъпки и проекти
Проектът и събитието са съфинансирани от Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз (2014-2020)