Организационни събития


30.01.2023 г. Предстоящи семинари в ЦОА "Кръстю Цончев" през месец февруари 2023г.

Уважаеми колеги,

 
В приложения файл публикуваме списък на предстоящите семинари в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" през м. февруари 2023г. заедно с линкове за участие онлайн, чрез платформата Zoom с изкл. на (07 и 22.02.2023г.).

30.01.2023 г. Предстоящи семинари в ЦОА през м. февруари 2023г.