Организационни събития


31.01.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С оглед писмо от посолството на Република Полша и интересът на полски граждани и фирми нуждаещи се от правна защита Ви информираме: В срок до 10.02.2023г. можете да изпратите данните си в случай, че владеете полски език писмено и говоримо . Ще бъдете включени в списък на официалната страница на Посолството на Република Полша. Адвокатски съвет