Организационни събития


01.02.2023 г. Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви , че допълнителния избор за органи на Адвокатската колегия ще се проведе на 05.02.2023г. от 09:00 часа до 16:00 часа в офиса на колегията на ул."Батак" №7.