Организационни събития


09.02.2023 г. Уважаеми колеги, В раздел "Протоколи" е публикуван протокола от Общото Събрание на ВАК проведено на 28.01.2023г.