Организационни събития


02.03.2023 г. Предстоящи семинари в ЦОА "Кръстю Цончев" през месец март 2023г.

Уважаеми колеги,

 
В приложения файл публикуваме списък на предстоящите семинари в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" през м. март 2023г. заедно с линкове за участие онлайн, чрез платформата Zoom .(с изкл. на 08, 16, 20, 21 и 27.03.2023 г.).

02.03.2023 г. Предстоящи обучения в ЦОА през месец март 2023г.