Организационни събития


06.03.2023 г. Уважаеми колеги, На 08.03.2023 г. офисът на колегията ще работи до 13.00ч.