Организационни събития


30.03.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПИСМО ОТ ЦОА "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ"

Покана за участие в кръгла маса на тема: „Промени в Закона за медиацията – предизвикателства и практически аспекти“, която ще се проведе на 05.04.2023 г. (сряда) от 13:00 ч. до 17:00 ч. в гр. София, ул. "Цар Калоян" 8, ет. 4 (ЦОА "Кръстю Цончев", зала 3).

30.03.2023 г. ПИСМО