Организационни събития


03.04.2023 г. Предстоящи семинари в ЦОА "Кръстю Цончев" през месец април 2023г.

Уважаеми колеги,

 

В приложения файл публикуваме списък на предстоящите семинари в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" през м. април 2023 г. заедно с линкове за участие онлайн, чрез платформата Zoom (с изкл. на 20.04.2023 г.).

 

03.04.2023 г. Предстоящи обучения в ЦОА през месец април 2023г.